Zapraszamy do Bochni ! :)                            

CATEGORIES


ROZPORZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie uznania Kopalnie Soli "Bochnia" za pomnik historii.


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Uznaje sie za pomnik historii "Bochnie - kopalnie soli", polozona pod miastem Bochnia w województwie malopolskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze wzgledu na wyjatkowosc ukladu przestrzennego, wartosc techniczna, walory przyrodnicze oraz calkowita autentycznosc, kopalni soli jako obiektu górniczego, czynnego nieprzerwanie od polowy XIII wieku, którego wyrobiska górnicze i urzadzenia techniczne w pelni obrazuja rozwój sztuki górniczej na przestrzeni wieków.

§ 3. 1. Wyrobiska kopalni objete ochrona obejmuja dziewiec poziomów eksploatacyjnych polozonych na glebokosciach od 70 m do 289 m. Wyrobiska te, obejmujace lacznie okolo 60 km chodników i komór, rozciagaja sie na dlugosci 3,5 km wzdluz osi W-E i na szerokosci maksymalnej 250 m wzdluz osi N-S i wchodza w calosci w sklad nastepujacych poziomów:
poziom I - Danielowiec,
poziom II - Sobieski,
poziom III - Wernier,
poziom IV - August,
poziom V - Lobkowicz,
poziom VI - Sienkiewicz,
poziom VII - Blagaj-Stanetti,
poziom VIII - Podmoscie,
poziom IX - Goluchowski.
   2. Mapa "Bochni - kopalni soli" stanowi zalacznik do rozporzadzenia.

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:A. Kwasniewski
Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

FEATURED TEMPLATESMedia - on line !
Radio Krakow
Radio Plus
Radio BBC
FEATURED TEMPLATESFEATURED TEMPLATES
R E K L A M A