Zapraszamy do Bochni ! :)                            

CATEGORIES


dzwonnica

BOCHNIA
Bochnia jest jedna; z najstarszych osad w Polsce lokowanych na prawie miejskim. Prawa miejskie otrzymala wczesniej niz Krakow.
Miasto oferuje wiele atrakcji. Turystycznych i zdrowotno-rozrywkowych.
+ Kopalnia Soli "Bochnia"
+ Sredniowieczny uklad urbanistyczny rynku
+ Osrodek Rechabilitacyjno-Zdrowotny (na bazie soli)
+ Muzeum Bochenskie
+ Gotycka Bazylika sw. Mikolaja i drewniana dzwonnica
+ Turystyczna "Sciezka Solna NaCl"
+ Piekne, zaciszne parki ... i wiele innych ...

Lipnica

Kosciol sw. Leonarda w Lipnicy Murowanej
Zabytkowy kosciól sw. Leonarda zostal wpisany 5 lipca 2003 r. na liste swiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO jako perla sredniowiecznej architektury drewnianej. Zbudowany na miejscu na miejscu gontyny pogan'skiej, której pozostaloscia ma byc tzw. slup Swiatowida, na którym wspieral sie oltarz sw. Leonarda, pochodzi z XV wieku.

Lapczyca

Gorny Kosciol w Lapczycy
Kosciól pod wezwaniem Narodzenia Najs'wie;tszej Marii Panny po?oz.ony jest na wzgórzu o wysokosci 298 m n.p.m - tuz. obok dawnej drogi handlowej z Krakowa na Rus i Wegry. Lapczycki kosciól, nazywany czasem ma?a; katedra;, odznacza sie; wyja;tkowo pie;kna; sylwetka;. Zbudowany pierwotnie z ciosowego kamienia, zadziwia do dzis lekkoscia scian. Nieopodal stoi drewniana dzwonnica typu izbicowego z XVIII wieku, z XIV wiecznym dzwonem.

Wisnicz - Kosciol

Kosciol w Starym Wisniczu
Kosciol jest jedna z ciekawszych swiatyn w naszym regionie. Pierwsza wzmianka o kos'ciele pochodzi natomiast z roku 1360. Opiekunami kosciola byli wtedy Kmitowie z Wisnicza, którzy poczatkowo w podziemiach swiatyni chowali swoich czlonków rodu.

Kosciol w Krzyzanowicach

Drewniany Kosciol w Krzyzanowicach
Kosciól pod wezwaniem Sw. Joachima zbudowany zostal prawdopodobnie 1746 jako bernardyn'ski w Bochni. Przeniesiony i odbudowany w Krzyz.anowicach 1794. Wiez.yczka na sygnaturke; baniasta z latarnia. Dzwonnica wolnostojaca drewniana wg zaginionej daty zbudowany Jakoby 1601, przeniesiona wraz z kos'cio?em 1794. Slupowa, szalowana, z daszkiem namiotowym.

Wisnicz - Zamek

Zamek - Nowy Wisnicz
Monumentalny zamek w Nowym Wisniczu stoi na zalesionym wzgórzu nad rzeka; Leksandrówka. Jest to zamekgotycki o charakterze rycerskim. Zamek zostal przebudowany w renesansowo-barokowy zamek bastionowy.

Dwor

Dwór obronny w Wieruszycach
Dwór obronny w Wieruszycach

Dobczyce

Dobczyce, Jezioro Dobczycke i ruiny zamku
Byc moze zamek istnial juz. w koncu XIII wieku. Zamek dobczycki ulegl zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego, szczegolnie najazd szwedzki w 1702 r., a dziela zniszczenia dopelnil dzierzawca Dobrzynski: kiedy odkryto w jednej ze sal zamurowany skarb, rozebrano mury zamkowe. Jako ruina zamek przetrwa? do roku 1960, kiedy to zacze;to go odgruzowywac. Od tamtego czasu wciaz trwaja prace remontowe i wykopaliskowe.

Chelm

Zamek w Debnie
Zamek w Debnie jest zdecydowanie najciekawszym w Ma?opolsce przyk?adem póz'nogotyckiej rezydencji rycerskiej, zatracaja;cej swe walory obronne na rzecz funkcji reprezentacyjnych. Badania archeologiczne dowiod?y, iz. obecna budowla powsta?a w miejscu wczes'niejszej, warownej siedziby drewniano-ziemnej, której pocza;tki sie;gaja; drugiej polowy XIII w.

Chelm

Chelm - Kosciol Bozogrobowcow
Pierwsze wiadomosci o osadzie chelmskiej poczodza z 1198 roku. W XII wieku osada z kosciolem przeszla w rece zakonu Bozogrobowcow z Michowa. Do sady nalezaly tez dziesieciny, targ oraz karczma. Parafia Chelm powadzili Bozogrobcy az do roku 1819 tj. do kasaty zakonu.

Zamek - Tropsztyn

Czchow, Jezioro Czchowskie, Zamek Tropsztyn
Zamek Tropsztyn wzniesiony zosta? dla ochrony tzw. Bramy Sa;deckiej, przez która; wióda wodny i ladowy szlak w kierunku We;gier. Drewniane zabudowania mog?y powstac' juz. w XIII wieku, jednakz.e pierwsze wzmianki o murowanym zamku pochodza; z 1382 roku. W 1574 roku zdobyty i zniszczony. Od tamtego czasu pozostawal w ruinie. Obecnie zostal odbudowany.


Kopalnia Soli

Centrum Aktywnego Wypoczynku - Borek
Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK to nowoczesny kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy. Lokalizacja kompleksu w pobliz.u lasu, z dala od zabudowan' i miejskiego zgie?ku daje moz.liwosc wspania?ego wypoczynku, turystyki konnej, pieszej i rowerowej. Istnieje mozliwosc wedkowania, uzywania boisk sportowych, painballu, uzywania grilla.

Kopalnia Soli

Okulice - Sanktuarium MB Okulickiej
W wiekach ?rednich Okulice by?y w?asno?ciš klasztoru tynieckiego. Z tym okresem wišz.e sie; poczštki Okulickiego Sanktuarium. Podanie g?osi, z.e Boles?aw Wstydliwy / Pudyk/- mšz. ?w. Kingi- mia? widzenie Matki Boz.ej, która w krytycznym momencie bitwy z Tatarami, poda?a mu przez Anio?a miecz jako znak zwycie;stwa. Z takš pomocš odniesione zwycie;stwo, sk?oni?o ksie;cia do ufundowania na miejscu objawienia kaplicy ku czci Matki Boz.ej. To da?o poczštek Sanktuarium.

FEATURED TEMPLATESMedia - on line !
Radio Krakow
Radio Plus
Radio BBC
FEATURED TEMPLATESFEATURED TEMPLATES
R E K L A M A